Juryleden over Employager

5 jan 2016

Prof. Dr. Paulien Bongers – Innovatiedirecteur TNO
“Ik heb met veel plezier deelgenomen als jurylid aan Employager. Het thema hiervan was: ‘Hoe kunnen producten en diensten bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt met werk voor iedereen?’ De prijsvraag was een zoektocht naar ontwerpen die mensen met een beperking ondersteunen bij het vinden van -  of functioneren in werk. Zoals braille de oplossing bleek voor lezen door slechtzienden. Deze zoektocht werd onder leiding én begeleiding van Red Bluejay een mooie prijsvraag. Er waren veel enthousiaste kandidaten, goede ontwerpen en een winnaar die het ontwerp in de praktijk kan brengen. De slotmiddag was bovendien een inspirerende bijeenkomst met veel belangstellenden.”

Marij Heil / HR Director & Najat Loiazizi / HR Business Partner - Holst Centre
“Employager was een ambitieus project waarbij innovatie en maatschappelijke betrokkenheid samen kwamen. Holst Centre was sponsor en lid van de jury. We hebben de meest creatieve en innovatieve ideeën voorbij zien komen. Allemaal waren gericht op hetzelfde doel: het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor diegenen die dat nodig hebben. Door de inzendingen beseften we hoe groot en divers deze doelgroep is, maar ook dat innovatieve ideeën oplossingen kunnen bieden. Employager bood ons de mogelijkheid om enthousiaste deelnemers te voorzien van feedback, 

"Mooi om te zien dat hieruit samenwerking ontstond!

zodat hun ideeën goed zouden aansluiten in de praktijk. Wat wij bijzonder vonden was dat de deelnemers met dezelfde doelgroep, die de finale niet haalden, ook aan elkaar gekoppeld werden door Red Bluejay. Mooi om te zien dat hieruit samenwerking ontstond!”

Rick Wielens - CEO NineSigma Europe
“Het was inspirerend om Red Bluejay in actie te zien. In de ontwerpfase waren zij creatief en inventief om van een moeilijk grijpbaar onderwerp een concrete challenge te formuleren. Red Bluejay heeft op eigen kracht een groot aantal relevante partijen weten te bereiken en hen - ondanks een bescheiden prijsbudget - bereid gevonden relevante voorstellen in te dienen. Ik was aangenaam verrast door de grote en brede stroom aan inzendingen die is gegenereerd. Ik heb met veel plezier de kwaliteit en originaliteit van de inzendingen waargenomen met de uitdaging om tussen zoveel goede voorstellen een winnaar te kiezen. Ik denk dat “All Inclusive” uiteindelijk een fantastische winnaar is en dat Eindhoven trots mag zijn op de uitkomst en originaliteit in de aanpak van dergelijke maatschappelijke vraagstukken.”

Contact

We leren je graag kennen! Maar ook voor 
vragen of feedback: laat ons iets weten!

backoffice@redbluejay.com
+31 (0) 40 800 22 10

Stichting Red Bluejay 
Postbus 1325,
5602 BH 
Eindhoven
Nederland