Breinpoort Hemelpoort?

In 2011 is Eindhoven regio uitgeroepen tot de slimste regio van de wereld. Je vraagt je af waarom dit voor Eindhoven, Brabant of Nederland van belang kan zijn. Oké, in New York vond men ons erg slim, da’s leuk, maar wat heeft dat voor ons betekend?

Kenniseconomie

We kunnen alleen maar hopen dat men in Den Haag goed nadenkt over bezuinigingen die gepland staan voor onderwijs, onderzoek en kennisgeneratie in het algemeen. Nederland heeft het al lange tijd hard te halen op het gebied van productie en zelfs ontwikkelings-achtige werkzaamheden zijn lange tijd verdwenen naar het buitenland. Toch zullen we ergens een vooraanstaande positie moeten blijven behouden om onze economische groei te kunnen blijven waarborgen. En laat het genereren van kennis nou iets zijn waar we erg goed in zijn in Eindhoven! Op het moment dat er steeds sprake blijft van grote bezuinigingen in de kenniseconomie, wordt het erg moeilijk om deze koppositie te blijven behouden. Al gaan bepaalde kranen slechts dicht voor 1 of 2 jaar dan kost het ons daarna zeker 10 jaar om deze achterstand weer in te halen. Om nog maar niet te spreken over de eerdere investeringen die hiermee weggegooid worden. Het is kortzichtig om de financiering voor kortere termijn op te schorten.

Investeren

Nu is het wel zo, dat de wijze van financieren van kennisgenereren beter aangepakt kan worden. Er worden veel versnipperde initiatieven opgestart, die elkaar soms overlappen en soms zelfs beconcurreren terwijl ze uit hetzelfde potje gefinancierd worden. Het geeft het gevoel van de caviabak van Avro’s Weekendkwis van vroeger. De deelnemers konden kiezen voor hun favoriete cavia en de hoop was dat deze de grote bedragen binnen zou halen door in het juiste vakje te kruipen. Hoe meer cavia’s, hoe meer kans op de jackpot. De overheid zou een grotere rol moeten spelen in de governance van deze instituten. Het meten van de successen van de investeringen kan veel scherper. We zijn het er allemaal over eens, dat we niet zomaar tot investeren over willen gaan. Echter, als de investering met een lange-termijn visie gepaard gaat die Nederland op dat kennisgebied op de wereldkaart kan houden of krijgen, dan is dat een goede beslissing.

Als men in 2000 in Lissabon geweten had hoe de landen zich zouden verbinden aan de beroemde Lissabon-strategie om de EU tegen 2010 tot het kennisgebied van de wereld te maken, was men er nooit aan begonnen. In 2005 bij het zogenaamde “halfway point” werd al bekend dat we het streven niet zouden kunnen halen. Een paar landen hebben het echter helemaal niet slecht gedaan, waaronder Nederland.

Open Innovatie

De wijze waarop we in de regio Eindhoven bezig zijn met open innovatie betekent dat we veel aantrekkingskracht hebben voor de internationale industrie om hier deel van uit te willen maken. De magie van open innovatie schuilt ‘m daarin dat grote industriële partijen gezamenlijk risico’s en kosten delen van Research & Development en daarmee tevens de resultaten delen. Hierdoor worden zij financieel minder kwetsbaar omdat ze het onderzoek niet zelfstandig hoeven te bekostigen. Voor veel generieke onderzoeksgebieden is het goed mogelijk om dit gezamenlijk te doen. En juist dat open innovatie aspect was ook hetgeen dat de jury van de Intelligent Community zo aansprekend vond. Brainport regio Eindhoven opent vele mogelijkheden voor Nederland, als deze kansen niet iedere keer vroegtijdig getorpedeerd worden.

Laat een reactie achter
Selecteer