Een Portefeuille van Geluk!

Als de economische crisis ons één ding leert, dan is het wel dat altijd groei laten zien als organisatie – als deelnemer – geen realistische doelstelling of zelfs verwachting is. Steeds meer en meer mensen komen tot de conclusie dat het in de wereld, in hun wereld, niet langer alleen kan gaan over groei – financiële groei, groei in loopbaan.

Zelfontplooiing

Het komen tot dit soort inzichten ging tot dusver vaak gepaard met het ouder worden en meer ervaring en inzicht opdoen. Het opvallende is dat tegenwoordig steeds meer jonge mensen kiezen voor kwaliteit van leven in plaats van kwantiteit. De factor gelukkig zijn, wordt steeds vaker benoemd. Inmiddels hebben sommige jongelui ook mogen ervaren, dat het ontvangen van een mobieltje, laptop en autootje van de zaak ook betekent dat ze verwacht worden 24/7 bereikbaar te zijn. Diegenen die authentiek durven te zijn, geven de eerst zo geliefde instrumenten terug aan hun werkgever. Toegegeven: dat is een hele stap! Toch zien we dat de nieuwe generatie geen beeld meer voor zich heeft van een leven lang bij een werkgever door te brengen en al helemaal niet bij dezelfde werkgever. Hieraan kunnen we zien dat Maslow gelijk had met de hoogste trede van zijn piramide: zelfontplooiing hoort inderdaad op de hoogste rang!

Happiness

Misschien moet Eindhoven derhalve de eerste stad zijn, die het goede voorbeeld geeft. Creëer een Portefeuille van Geluk, die door de eerste wethouder opgenomen wordt. Laat iedere organisatie een vacature uitschrijven voor een CHO – een Chief Happiness Officer. Op die manier geeft de ‘wijsheid van de menigte’ aan waar het aan schort. Zo dragen we allemaal bij aan wat er in de leef- en werkomgeving van mensen noodzakelijk is, om hen tot volle bloei te laten komen. Het ironische hieraan is, dat dit naar alle waarschijnlijkheid een enorme ‘boost’ zal geven aan de economie, omdat mensen in flow komen en meer vertrouwen in zichzelf en hun omgeving zullen opdoen. Het is dus eigenlijk de kunst van het loslaten op megaschaal.

Laat een reactie achter
Selecteer