Er is veel te vieren!

De Red Bluejay Stichting bestaat nu ruim tweeënhalf jaar. In die tweeënhalf jaar is er hard en met veel plezier gewerkt om de door ons gestelde doelstellingen te kunnen realiseren. Het goede is dat we deze doelstellingen destijds gedefinieerd hebben en niet gekoppeld hebben aan harde kwantitatieve criteria. Niet omdat we bang zijn voor harde waarden maar meer omdat de Red Bluejay Stichting de ruimte moest krijgen om zichzelf op organische wijze te gaan vormen.

Het stikt van de Red Bluejays in Eindhoven!

De vestigingplaats is bewust gekozen en kon voor onze stichting alleen Eindhoven zijn. Dit vanwege het snijvlak van talent en hoogwaardige kennis waarop we willen opereren en het gevoel dat de Eindhovense gemeenschap  de ideeën van de stichting zou willen omarmen.  Wat zijn we blij dat we hier ons gevoel gevolgd hebben. Eindhoven heeft ons warm ontvangen en wat hebben we in de afgelopen tijd met veel bijzondere mensen uit het Eindhovense mogen samenwerken. Vanuit alle hoeken van de samenleving  zijn er verbindingen gelegd en we hebben hierdoor de kans gekregen om op praktische wijze met veel talenten kennis te maken en met hen te werken aan maatschappelijk relevante projecten. We weten het nu zeker: Eindhoven barst van het talent en velen verdienen het predicaat I am a Red Bluejay.  Een Red Bluejay is namelijk geen uniek vogeltje: Het is een  state-of-mind! Een Red Bluejay is in staat om de talenten in hem/haar zelf te herkennen en deze verder te ontwikkelen en de voordelen van deze unieke talenten met anderen te delen. Ieder mens is namelijk vol van talenten. Het is alleen de vraag of je het lef hebt om hier echt iets mee te doen.

Waarom een Red Bluejay zich thuisvoelt in Eindhoven?

Eindhoven is ambitieus en elke dag druk doende om haar verworven plek te bewijzen. Niet voor de status maar om voor de inwoners en de werkende populatie van de stad een prachtige en leefbare omgeving te creëren waar men zichzelf kan zijn en zich kan ontplooiien. Eindhoven realiseert zich dat dit alleen mogelijk is door de handen uit de mouwen te steken en woorden om te zetten in daden met passie en recht uit het hart. Dit voel je en daar houden we nu eenmaal van. 

Red Bluejay in het bedrijfsleven. Keep the soul alive! 

Het door onze Stichting ontwikkelde Open Innovatie Spel is in de afgelopen jaren veelvuldig gespeeld en hebben 700 professionals met veel enthousiasme aan het spel deelgenomen.  De reacties van veel deelnemers is hartverwarmend en de game wordt als een echte eye opener beschouwd. Een groter compliment kan onze Open Innovation Game niet krijgen.  De Open Innovatie gedachte leeft inmiddels bij een aantal grote en middelgrote ondernemingen en zal gaan leiden tot het inzicht dat delen en samenwerken de strategie voor de toekomst is. Red Bluejay is inmiddels door een aantal partijen gevraagd om samen met hen een eigen Open Innovatie strategie te ontwikkelen. Daarnaast wordt onze directeur, Margot Nijkamp, regelmatig gevraagd om als spreker op seminars en congressen de Open Innovatie gedachte toe te lichten. Deze positieve ontwikkeling op het gebied van Open Innovatie en Co-Creatie overtreft al onze verwachtingen en ik wil elke deelnemer hartelijk danken voor de energie, het enthousiasme en de bijdrage aan het succes van de Game.  Keep the soul alive!

Red Bluejay en talentontwikkeling 

Op het vlak van talentontwikkeling hebben we de afgelopen tijd verschillende initiatieven opgezet. We hebben studenten geholpen met het ontwikkelen van concepten, we hebben jonge ondernemers ondersteund bij het opzetten van hun onderneming,  we hebben mensen geholpen bij het ontwikkelen van hun talenten, we hebben unieke talenten bij elkaar gebracht en bedrijven geholpen met talentontwikkelingsprogramma’s. We hebben verschillende bedrijven en instellingen op het gebied van talentontwikkeling geadviseeerd en regelmatig op events gesproken om onze visie met anderen te delen.  Op dit vlak zijn de resultaten van ons werk - op directe wijze - niet goed meetbaar. Uit de herhalingsopdrachten, de ontvangen reacties en referenties van deelnemers aan de programma’s, de groei van de door ons gesteunde start-ups en de persoonlijke groei van de talenten  mogen we concluderen dat het werk van onze stichting ook hier tot resultaat leidt. Het stikt van de Red Bluejays en hoe meer mensen de Red Bluejay in zichzelf ontdekken hoe meer we het verschil kunnen maken. De beweging is in gang gezet en we gaan nog heel veel mooie momenten met elkaar beleven. Iedere Red Bluejay is van harte welkom om dat verschil te komen maken.

Laat een reactie achter
Selecteer