Open Innovation – Contradictio in Terminis?

Open innovatie is voor veel advocaten een contradictio in terminis. Advocaten zijn er om uitsluitend de belangen van hun cliënt te beschermen en een advocaat met een conservatieve inborst zal die opdracht waarschijnlijk zo uitleggen dat daarvoor de belangen van een ander moeten wijken. Zo zie ik dat niet. In bijna alle geschillen kunnen oplossingen worden gevonden waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden gewaarborgd. Daarvoor is eigenlijk maar een basisvoorwaarde noodzakelijk, namelijk: bereidheid. Als iedereen aan tafel bereid is om een oplossing te zoeken die de belangen van alle betrokken partijen eerbiedigt, dan ontstaan de beste innovatieve oplossingen. Dat zie ik dagelijks in mijn praktijk.

Ook onze corporate, vastgoed en IP professionals werken op die manier. Zij zijn dagelijks bezig om structuren op te zetten waarbij alle partners die betrokken zijn bij een project op een veilige manier met elkaar innovatieve ideeën en informatie kunnen uitwisselen. Wat bedoel ik met veilig? Bijvoorbeeld dat partijen voordat ze met elkaar aan tafel gaan in het kader van een project een wederzijdse geheimhoudingsverklaring afsluiten. In veel gevallen zullen partijen vooraf een verdeling maken over de eventuele IP die zal ontstaan tijdens de realisering van het project en elkaar een niet-exclusieve licentie geven voor eventuele bestaande IP die noodzakelijk blijkt te zijn voor de latere commercialisatie van het project. Op deze manier kan een advocaat open innovatie faciliteren en daarmee als adviseur een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere stimulering van open innovatie. Advocaten en notarissen die dit niet begrijpen, zetten zichzelf buitenspel.

Net als Red Bluejay proberen de advocaten en notarissen van mijn kantoor hun bijdrage te leveren aan die bedrijven die het uitwisselen van kennis en nieuwe ideeën omarmen. Veelal zijn dit de grote tech bedrijven die al actief zijn op het gebied open innovatie en co-creatie en ook precies weten welke rol onze professionals daarin kunnen spelen. Echter, ook start ups worden door ons ondersteund. Wij merken dat we juiste deze briljante, vaak nog jonge ondernemers kunnen helpen door voor hun een veilige omgeving te creëren zodat zij onbezorgd kunnen samenwerken met vaak veel grote partners. We investeren dan ook in die relaties. Eerst meerwaarde bewijzen, daarmee vertrouwen creëren, dat is ons devies. Dat is ook de reden waarom ik de visie van Red Bluejay omarm en me daar met plezier voor inzet.

Laat een reactie achter
Selecteer